Dđiện nước thu hộ có phải xuất hóa đơn năm 2024

Thu hộ/chi hộ là việc mà một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó ủy quyền cho một bên để thu hoặc chi các khoản tiền theo hợp đồng. Những khoản ủy quyền thu hộ và chi hộ này được nêu rõ trên các văn bản cụ thể như hợp đồng ủy quyền, văn bản ủy quyền,... Đây là cơ sở, căn cứ để xác minh cho việc thu hộ, chi hộ cũng như thuận tiện cho quá trình giải trình sau này (nếu có).

Các khoản thu hộ, chi hộ thường là thanh toán tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước và tiền điện thoại.

2. Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn, kê khai thuế không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Như vậy, đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn.

Ngoài ra, trong trường hợp được quy định tại Công văn 2519/CT-TTHT ngày 24/3/2016 như sau:

  1. Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho Chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng, thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế (từ Việt Nam đi nước ngoài), Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%, khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài, hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  1. Trường hợp Công ty có chi trả hộ các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tàu, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.

Đồng thời, tại Công văn 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 có quy định:

…Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với khách hàng Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản chi phí như: chi phí dịch thuật, thuê nhà...(cho khách hàng trong nước); chi phí vé máy bay, thuê phòng...(cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài) thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng.

Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê Công ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (thuế suất 10%) theo quy định.

Như vậy:

- Nếu các khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên khách hàng, thì khi thu lại tiền chi hộ, công ty lập chứng từ thu theo quy định (không lập hóa đơn, không phải kê khai nộp thuế)

- Nếu các khoản chi hộ mang tên công ty chi hộ, thì khi thu lại tiền chi hộ, công ty phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT (thuế suất tương ứng với thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó)

- Nếu thực hiện thu hộ, thì công ty lập hóa đơn GTGT. Khi trả tiền thu hộ, bên thu hộ không phải kê khai, tính thuế đối với các khoản thu hộ.

Có bắt buộc phải xuất hóa đơn thu hộ và chi hộ không là câu hỏi mà nhiều kế toán và doanh nghiệp vẫn thường gặp phải. Việc kê khai và xuất hóa đơn khi hoạt động sản xuất, kinh doanh là cần thiết, vậy thu, chi hộ thì có cần phải xuất hóa đơn không? Để biết rõ hơn hãy cùng Tam Khoa tham khảo ngay các nội dung trong bài viết dưới đây nhé.

Tham gia nhóm Trao đổi – chia sẻ tin tức kế toán cùng chúng tôi để xem thêm nhiều tài liệu và kiến thức kế toán hay nha.

Thu hộ, chi hộ là gì?

Thu hộ/chi hộ là việc mà một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó ủy quyền cho một bên để thu hoặc chi các khoản tiền theo hợp đồng. Những khoản ủy quyền thu hộ và chi hộ này được nêu rõ trên các văn bản cụ thể như hợp đồng ủy quyền, văn bản ủy quyền,… Đây là cơ sở, căn cứ để xác minh cho việc thu hộ, chi hộ cũng như thuận tiện cho quá trình giải trình sau này (nếu có).

Dđiện nước thu hộ có phải xuất hóa đơn năm 2024
Thu hộ, chi hộ là gì

Dịch vụ thu hộ, chi hộ có thể được sử dụng để thanh toán phí bảo hiểm, cho vay trả góp, hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, phí giữ chỗ, mua sắm trực tuyến, tiền phạt vi phạm giao thông, các loại thuế, phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, tiền cấp đổi CMND, hộ chiếu, đặt vé máy bay… tại bưu cục.

Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn, kê khai thuế không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Như vậy, đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn.

Ngoài ra, trong trường hợp được quy định tại Công văn 2519/CT-TTHT ngày 24/3/2016 như sau:

1) Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho Chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng, thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế (từ Việt Nam đi nước ngoài), Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%, khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài, hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  1. Trường hợp Công ty có chi trả hộ các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tàu, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.

Dđiện nước thu hộ có phải xuất hóa đơn năm 2024
Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn

Đồng thời, tại Công văn 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 có quy định:

…Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với khách hàng Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản chi phí như: chi phí dịch thuật, thuê nhà…(cho khách hàng trong nước); chi phí vé máy bay, thuê phòng…(cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài) thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng.

Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê Công ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (thuế suất 10%) theo quy định.

Như vậy:

– Nếu các khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên khách hàng, thì khi thu lại tiền chi hộ, công ty lập chứng từ thu theo quy định (không lập hóa đơn, không phải kê khai nộp thuế)

– Nếu các khoản chi hộ mang tên công ty chi hộ, thì khi thu lại tiền chi hộ, công ty phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT (thuế suất tương ứng với thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó)

– Nếu thực hiện thu hộ, thì công ty lập hóa đơn GTGT. Khi trả tiền thu hộ, bên thu hộ không phải kê khai, tính thuế đối với các khoản thu hộ.

Thu hộ, chi hộ phải hạch toán như nào?

Cách hạch toán khoản thu hộ:

– Khi thu hộ khách hàng:

Nợ TK 111, 112

. Có TK 3388

– Khi trả lại tiền thu hộ:

Nợ TK 3388

. Có TK 111, 112

Cách hạch toán khoản chi hộ:

– Khi chi hộ khách hàng:

Nợ TK 1388

. Có TK 111, 112

– Khi nhận lại tiền chi hộ

Nợ TK 111, 112

. Có TK 1388

Dđiện nước thu hộ có phải xuất hóa đơn năm 2024
Cách hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ

Chú ý:

Cách hạch toán nêu trên áp dụng với trường hợp hóa đơn mang tên khách hàng vì về bản chất đây là thu hộ, chi hộ còn đối với trường hợp hóa đơn mang tên công thì bản chất không còn là thu hộ, chi hộ nữa, trường hợp này hạch toán vào chi phí hoặc giá vốn hàng hóa, dịch vụ.

Kê khai thuế

Căn cứ:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư để cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế

+ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Nội dung:

– Cắt giảm ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất và các chỉ tiêu khác để giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế cho người nộp thuế.

– Bỏ quy định doanh nghiệp phải cung cấp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào khi kê khai thuế GTGT.

– Theo đó, kể từ ngày 01/01/2015, kỳ nộp thuế GTGT hoặc kỳ khai thuế quý I năm 2015, người nộp thuế chỉ cần nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế và không cần tổng hợp vào bảng kê phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT. Người nộp thuế theo quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, cần hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ để có thể xác định số thuế chính xác và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.

Do đó khoản thu hộ và chi hộ không được tổng hợp trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01-GTGT.

Kết luận

Vậy là qua bài viết trên, bạn đã có thêm những thông tin hữu ích để trả lời cho câu hỏi “Có bắt buộc phải xuất hóa đơn thu hộ và chi hộ hay không?”. Mong rằng bài viết mà Tam Khoa đã tổng hợp từ nhiều nguồn và mang đến có thể giúp ích được nhiều cho bạn. Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp ngay nhé.

Tam Khoa đang cung cấp các giải pháp phần mềm tự động hạch toán và phần mềm kế toán có thể giúp bạn giảm đến 90% công tác nhập liệu và tiết kiệm đến 80% thời gian làm việc của kế toán nhờ các tính năng tự động đọc, lấy dữ liệu từ hóa đơn điện tử, từ động hạch toán và tự động kết chuyển, phân bổ số liệu cuối kì.