Đề thi hóa lớp 9 học kì 1 năm 2023 năm 2024

Dưới dây là một số đề thi giữa kì 1 Hóa 9 kèm đáp án năm 2023-2024 cho học sinh và giáo viên tham khảo như sau:

Tải đề thi giữa kì 1 Hóa 9 kèm đáp án năm 2023 - 2024 cho học sinh và giáo viên tham khảo: Tại đây.

Đề thi hóa lớp 9 học kì 1 năm 2023 năm 2024

Đề thi giữa kì 1 Hóa 9 kèm đáp án năm 2023 - 2024 cho học sinh và giáo viên tham khảo? Tải đề thi giữa kì 1 Hóa 9 ở đâu? (Hình từ Internet)

Năm học 2023-2024 học sinh lớp 9 xếp loại nào thì được giấy khen?

căn cứ theo quy định tại Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau:
- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.
- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.
- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.
- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Theo như quy định trên, năm 2023, sẽ áp dụng Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT cho lớp 6,7,8, 10 và 11 còn đối với học sinh lớp 9 sẽ áp dụng Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

Căn cứ theo quy định tại quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT) quy định như sau:

Xét công nhận danh hiệu học sinh
1. Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.
2. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.
3. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen

Theo như quy định trên, học sinh lớp 9 sẽ nhận được giấy khen, khen thưởng khi đạt danh hiệu sau:

- Học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học

- Học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học

- Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện

Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 như thế nào? Lớp 9 có bao nhiêu tuần thực học?

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2023.

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời tại Điều 2 Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định như sau:

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương
1. Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:
a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).
- Đối với lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).
- Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
4. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
5. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, đối với lớp 9 chương trình giáo dục thường xuyên sẽ có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Đối với lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông sẽ có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần thực học, học kỳ II 17 tuần thực học.)