Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024

 • Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Để học tốt Tiếng Anh 5, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 5 Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 5

Quảng cáo

Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt

mountain

picnic

countryside

beach

sea

England

visit

swim

explore

cave

island

bay

park

sandcastle

tomorrow

weekend

next

seafood

sand

sunbathe

build

activity

interview

/mauntin/

/piknik/

/kʌntrisaid/

/bi:t∫/

/si:/

/iηgli∫/

/visit/

/swim/

/iks'plɔ:/

/keiv/

/ailənd/

/bei/

/pɑ:k/

/sænd'kæstl/

/tə'mɔrou/

/wi:kend/

/nekst/

/si:fud/

/sænd/

/sʌn'beið/

/bilt/

/æk'tiviti/

/intəvju:/

ngọn núi

chuyến dã ngoại

vùng quê

bãi biển

biển

nước Anh

thăm quan

bơi

khám phá

hang động

hòn đảo

vịnh

công viên

lâu đài cát

ngày mai

ngày cuối tuần

kế tiếp

hải sản

cát

tắm nắng

xây dựng

hoạt động

phỏng vấn

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 5

Quảng cáo

1. Thì tương lai đơn (The future simple tense)

 1. Cách thành lập

Thể Chủ ngữ be/v Vi du Khẳng định He/She/lt/danh từ số ít will + be/v (nguyên thể) She will help you to do it. l/You/We/They/ danh từ số nhiều I will be on holiday next month. Phủ định He/She/It/danh từ số ít will not (won’t) + be/v (nguyên thể) She won’t help you to do it. l/You/We/They/ Danh từ số nhiều I won’t be on holiday next month.

Quảng cáo

 1. Cách sử dụng thì tương lai đơn

* Khi muốn diễn tả một hành động mà người nói quyết định thực hiện ngay khi nói

Ex: I am so hungry. I will make myself a sandwich.

Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì xăng uých.

* Khi muốn diễn tả một lời hứa, một ý nghĩ.

Ex: (I promise) I will not tell anyone else about your secret.

(Tôi hứa) Tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn.

* Khi muốn diễn tả một dự đoán về tương lai. Ex: It will rain tomorrow. Ngày mai trời sẽ mưa.

2. Hỏi đáp ai đó sẽ đi đâu

Khi muốn hỏi ai đó sẽ đi đâu trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng các mẫu sau:

Where will + s + go? (... sẽ đi đâu?)

Where will + s + go + thời gian ở tương lai? (... sẽ đi đâu...?)

Để trả lời cho cấu trúc trên, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:

(S think) + s will be/v (nguyên thể).

Ex: Where will they go next month? Họ sẽ đi đâu vào tháng tới?

They'll go to Nha Trang Beach. Họ sẽ đi bờ biển Nha Trang.

3. Hỏi đáp ai đó sẽ ở đâu

Khi muốn hỏi ai đó sẽ ở đâu trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng các mẫu sau:

Where will + s + be + thời gian ở tương lai? (.. sẽ ở đâu...?)

Để trả lời cho cấu trúc trên, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:

(S think) + s will be/v (nguyên thể)...

Ex: Where will you be tomorrow? Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai?

I'll be at school. Tôi sẽ ở trường học.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5

Quảng cáo

Exercise 1. Read and match

1. Where will you be this weekend?

2. Where will Mai be tomorrow?

3. Where will Hung be next weekend?

4. What will your family do this weekend?

5. Will you visit Tuan Chau Island?

6. Where will Tom and Peter be next month?

7. What will you do at Ha Long Bay?

8. Why will you be at home, Hoa?

 1. They’ll be by the sea.
 1. I think I’ll swim in the sea.
 1. He’ll be in the mountains.
 1. I don’t know. I may explore the caves.
 1. Because I have to study.
 1. I think we will go for a picnic.
 1. She’ll be on the beach.
 1. I think I’ll be at home.

1. …..

2. …..

3. …..

4. …..

5. …..

6. …..

7. …..

8. …..

Hiển thị đáp án

Đáp án:

1H. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? – Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà.

2G. Mai sẽ ở đâu ngày mai? – Cô ấy sẽ ra biển.

3C. Hùng sẽ ở đâu vào cuối tuần sau? – Anh ấy sẽ ở vùng núi.

4F. Gia đình bạn sẽ làm gì cuối tuần này? – Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi picnic.

5D. Bạn sẽ thăm đảo Tuần Châu chứ? – Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ thăm các hang động

6A. Tom và Peter sẽ ở đâu tháng sau? – Họ sẽ ở biển.

7B. Bạn sẽ làm gì ở vịnh Hạ Long? – Tôi sẽ bơi.

8E. Sao bạn lại ở nhà vậy Hoa? – Bơi vì tôi phải học.

Exercise 2. Put the words in correct orders:

1. I /the/ I’ll /caves/ explore/ think/.

2. know /He /doesn’t/. /He/ may/ the/ take/ a /trip/ islands/ around/.

3. Phuong/, /build/ Tuan/ and/ Hoa/ may/ beach/ sandcastles /the/ on/.

4. My/ will/ the/ family/ and/ sea/ I/ swim/ in/.

5. Seaside/ They’ll /be /the/ on/ at /Sunday/.

6. islands/ She’ll /Monday/ visit/ the/ on/.

7. be/ Where/ will/ Saturday/ you /on/?

8. and /I /think /school /Mai/ I /be /at/ will/.

9. countryside /The/ will /month /boys/ be/ in/ the/ next/.

10. I/ think/ tomorrow/ I’ll /the/ mountains /visit/.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: I think I’ll explore the caves.

Tôi nghĩ tôi sẽ khám phá các hang động.

2. Đáp án: He doesn’t know. He may take a trip around the islands.

Dịch: Anh ấy không biết. Anh ấy có thể có chuyến đi quanh các đảo.

3. Phuong, Tuan anh Hoa may build sancastles on the beach.

Dịch: Phương, Tuấn, và Hoa có thể xây lâu đài cát trên biển.

4. Đáp án: My family and I will swim in the sea.

Dịch: Gia đình tôi và tôi sẽ bơi ở biển.

5. Đáp án: They’ll be at the seaside on Sunday.

Dịch: Họ sẽ đi biển vào Chủ nhật.

6. Đáp án: She’ll visit the islands on Monday.

Dịch: Cô ấy sẽ đi thăm các đảo vào thứ Hai.

7. Đáp án: Where will you be on Saturday?

Dịch: Bạn sẽ ở đâu vào thứ Bảy?

8. Đáp án: I think I and Mai will be at school.

Dịch: Tôi nghĩ tôi và Mai sẽ ở trường.

9. Đáp án: The boys will be in the countryside next month.

Dịch: Các cậu con trai sẽ về quê tháng sau.

10. Đáp án: I think I’ll visit the mountains tomorrow.

Dịch: Tôi nghĩ tôi sẽ lên núi ngày mai.

Exercise 3. Choose the best answer:

1. .......... is your telephone number ?

 1. When b. Which c. What

2. Her birthday is .......... Friday, August 20th.

 1. at b. on c. in

3. .......... you have a test tomorrow morning ?

 1. Will b. Do c. Are

4. Will he be free ? - ...........

 1. No, he won’t b. No, he doesn’t c. No. he isn’t.

5. We will .......... our old friends next Sunday.

a . to meet b. meet c. meeting

Hiển thị đáp án

Đáp án c

Dịch: Số điện thoại của bạn là gì?

Đáp án b

Dịch: Sinh nhật cô ấy vào thứ Sáu, 20/8.

Đáp án a

Dịch: Bạn sẽ có bài kiểm tra vào sáng mai à?

Đáp án a

Dịch: Anh ấy sẽ rảnh chứ? – Không đâu.

Đáp án b

Dịch: Chúng ta sẽ gặp các bạn cũ vào Chủ Nhật tới.

Exercise 4. Fill in the gap with “from, to, on, in, at”:

1. They often go swimming ……….. Sunday.

2. The meeting will last ………..7a.m ………..5p.m.

3. She will be 13 ………..her next birthday.

4. We are playing chess ………..the moment.

5. It often rains ………..July.

6. My birthday is ………..September 3rd.

7. The party will start ………..seven o’clock ………..the evening.

8. He was born ………..April 2002.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: on (trước thứ trong tuần)

2. Đáp án: from …… to (từ … đến …..)

3. Đáp án: on (trước ngày)

4. Đáp án: at (at the moment: ngay lúc này)

5. Đáp án: in (trước tháng)

6. Đáp án: on (trước ngày tháng)

7. Đáp án: at (trước giờ) – in (trước buổi trong ngày)

8. Đáp án: in (trước tháng – năm)

Exercise 5. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

Tony and his friends (1) ...............have a trip to Vietnam next summer. At first, they are going to Hanoi (2) ................plane and they are going to stay there in two days. Then they are going to travel to Ha Long and Hue. They are going to visit a (3) .......................of places of interest and some primary schools in Hanoi. They are going to (4) .................. students in the schools practice speaking English. Finally, they are going to fly back to England (5).............Hanoi.

1. A. is going B. are to C. are going to D. had to

2. A. to B. by C. with D. for

3. A. many B. some C. few D. lot

4. A. help B. visit C. ask D. go

5. A. to B. from C. for D. on

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Dịch: Tom và các bạn của cậu ấy sẽ có một chuyến đi đến Việt Nam vào hè tới.

Đáp án B

Dịch: Đầu tiên họ sẽ tới Hà Nội bằng máy bay.

Đáp án D

Dịch: Họ sẽ đi thăm nhiều điểm đến và món ăn được yêu thích ở HN.

Đáp án A

Dịch: Họ sẽ giúp các em học sinh nói tiếng Anh.

Đáp án B

Dịch: Cuối cùng, họ dự định sẽ bay về Anh từ Hà Nội.

Exercise 6. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

1. A packet of milk is four thousand dong.

..............................................

2. His father is working in the garden.

..............................................

3. Yes, it’s hot and sunny in Quynh Phu today.

...............................................

4. Linda’s sister was born in London.

..................................................

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: How much does a packet of milk cost? (Một thùng sữa giá bao nhiêu?)

2. Đáp án: Where is his father working? (Bố cậu ấy đang làm ở đâu thế?)

3. Đáp án: What is the weathe like in Quynh Phu today? (Thời tiết ở Quỳnh Phụ hôm nay thế nào?)

4. Đáp án: Where was Linda’s sister born? (Chị của Linda đã được sinh ra ở đâu?)

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

 • Bài tập Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án
 • Unit 6: How many lessons do you have today?
 • Unit 7: How do you learn English?
 • Unit 8: What are you reading?
 • Unit 9: What did you see at the zoo?
 • Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 5 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.