Báo cáo kết quả thực hiện văn hóa công vụ năm 2024

Chi tiết văn bản

Thông tin Nội dung Số/Ký hiệu 1868/BC-SNNPTNT Trích yếu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2023. Ngày ban hành 17-05-2023 Người ký Hồ Trọng Phương Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thể loại Báo cáo

Văn bản khác

 • Về việc ban hành văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí phòng chống, khắc phục hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024. (07-06-2024)
 • Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-KTN ngày 21/5/2024 liên quan đến Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc và kênh B7, hệ thống thủy lợi Thạch Nham (07-06-2024)
 • (Đang cập nhật) (07-06-2024)
 • Về việc ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Sơn Linh thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Sơn Nham. (07-06-2024)
 • Về việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2019-2023. (07-06-2024)
 • (Đang cập nhật) (07-06-2024)
 • Tờ trình về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Cảng neo trú tàu thuyền: Tịnh Hòa, Mỹ Á và Lý Sơn (07-06-2024)
 • Về việc góp ý kiến về đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi (07-06-2024)
 • Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07-06-2024)
 • Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024 (07-06-2024)
 • Về việc báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có của đơn vị. (07-06-2024)
 • Phương án Phòng chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (10-05-2023)
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Di Lăng. (31-12-2022)
 • Về việc báo cáo kết quả triển khai chống khai thác IUU. (16-06-2021)
 • (Đang cập nhật) (20-03-2020)
 • Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. (26-01-2018)

© Trang thông tin điện tử Ban dân tộc - Tỉnh Ninh Thuận

Trụ sở: Số 360, đường 21 tháng 8, Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3825118 - Fax: (0259).3825118;

Email: [email protected]