Khả năng cho NEET 2023 là gì?

Bài kiểm tra đủ điều kiện quốc gia kiêm bài kiểm tra đầu vào (NEET) là bài kiểm tra đầu vào được thực hiện để được nhận vào các khóa học y tế và liên kết khác nhau, bao gồm MBBS, BDS và AYUSH. Do đó, tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023 đề cập đến trình độ tối thiểu cơ bản để ứng viên đăng ký các khóa học nói trên. NTA đã loại bỏ điều khoản giới hạn độ tuổi trên khỏi tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2021, do đó cho phép những người có nguyện vọng trên 25 tuổi đăng ký tham gia. Tất cả những ai muốn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh quốc gia này nên kiểm tra tính đủ điều kiện của mình trước khi điền vào mẫu đơn đăng ký NEET 2023. Các ứng viên không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của NEET, nếu bị phát hiện không đủ điều kiện, có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như hủy bỏ nhập học

Tuy nhiên, các ứng viên phải lưu ý rằng quyết định loại bỏ giới hạn về giới hạn độ tuổi trên của những người có nguyện vọng NEET vẫn đang chờ Tòa án tối cao Ấn Độ. Các ứng viên trên 25 tuổi phải tự chịu rủi ro điền vào mẫu đơn đăng ký NEET 2023, có tính đến thực tế là phán quyết của tòa án cấp cao sẽ quyết định tính đủ điều kiện của họ.  

Đọc toàn bộ bài viết để biết thêm về điều kiện tham gia NEET 2023

cũng đọc.  

Tiêu chí đủ điều kiện NEET cơ bản 2023

Dưới đây được đề cập là các tiêu chí đủ điều kiện cơ bản hoặc chính cho NEET UG 2023

 • Các ứng viên phải đủ 17 tuổi vào thời điểm nhập học hoặc sẽ đạt được độ tuổi tương tự trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, ngày sinh tối thiểu của ứng viên phải là 31/12/2006
 • Công dân Ấn Độ/Công dân nước ngoài của Ấn Độ (OCI) muốn theo đuổi MBBS/BDS từ một trường đại học nước ngoài cũng phải đủ điều kiện tham gia NEET 2023

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023. Điểm đủ điều kiện

Dưới đây được đề cập là các tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023 liên quan đến nền tảng giáo dục hoặc điểm đạt được trong kỳ thi đủ điều kiện

 • Thí sinh phải đạt điểm riêng các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học/Công nghệ sinh học và Tiếng Anh trong kỳ thi vòng loại
 • Các thí sinh thuộc loại Chung phải đạt tối thiểu 50 phần trăm trong kỳ thi vòng loại
 • Các thí sinh thuộc Giai cấp được lên lịch/Bộ lạc được lên lịch/Lạc hậu khác phải đạt số điểm tối thiểu là 40% trong bài kiểm tra đủ điều kiện
 • Các ứng viên thuộc hạng mục Chung và đang đăng ký theo Hạn ngạch dành cho Người khuyết tật (PWD), phải đạt số điểm tối thiểu là 45% điểm trong bài kiểm tra đủ điều kiện

Điểm đủ điều kiện tối thiểu theo Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023

Bảng sau đây đưa ra tổng hợp tối thiểu cần thiết trong kỳ thi đủ điều kiện hoặc theo tiêu chí đánh giá

Loại

Tổng hợp tối thiểu trong kỳ thi đủ điều kiện (PCB)

Tổng quan

50 phần trăm

Tổng hợp - NKT

45 phần trăm

SC/ ST/ OBC/ Dành cho NKT

40 phần trăm

Ghi chú. Tổng điểm tối thiểu có thể sẽ được sửa đổi sau kế hoạch đánh giá mới do Bộ Phát triển Nguồn nhân lực (MHRD) đưa ra do các kỳ thi Hội đồng quản trị của các hội đồng lớn như CBSE và ICSE bị hủy bỏ.  

Có bao nhiêu lần thử cho NEET?

Số lần thử tối đa cho NEET không được NTA hướng dẫn. Do đó, cho phép một ứng cử viên xuất hiện cho NEET bao nhiêu lần họ muốn

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023 dành cho các ứng viên thuộc UT của J&K / Ladakh

Các ứng viên thuộc UT của J&K/Ladakh không đủ điều kiện để đăng ký 15% chỗ trong Hạn ngạch Toàn Ấn Độ và chỉ có thể đăng ký vào các vị trí của Đại học được coi là, ESIC và AFMC.  

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023 dành cho các ứng viên đăng ký cho các vị trí của Bang/Được coi là/Trung tâm/ESIC/AFMC

Các tiêu chí sau liên quan đến loại ghế

 • Công dân Ấn Độ, NRI, OCI và PIO đủ điều kiện để đăng ký các ghế này
 • Công dân nước ngoài nên xác nhận đủ điều kiện trước khi đăng ký NEET 2023

Tiêu chí Đủ điều kiện của NEET 2023 dành cho các Ứng viên Đăng ký 15% Ghế trong Hạn ngạch Toàn Ấn Độ (AIQ)

Công dân Ấn Độ, NRI, OCI, PIO và công dân nước ngoài đủ điều kiện đăng ký các ghế này

Bảng sau đây đưa ra các tiêu chí đặt trước NEET mới cho các danh mục OBC, EWS, SC, ST và PwD trong 15% số ghế AIQ như sau

Thể loại

Tỷ lệ đặt trước

SC

15

ST

7. 5

OBC

27

EWS

10

NKT

5

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt rằng từ năm học 2021-22 trở đi, sẽ có hạn ngạch 27% OBC đối với NEET (Lớp không kem) và 10% NEET dành riêng cho

cũng đọc. Đặt trước NEET UG cho OBC, EWS, SC, ST và Chung

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023 cho các trường đại học trung tâm

Đại học Delhi (MAMC, LHMC, UCMS). Giống như tất cả các trường đại học khác, chỉ 15% số ghế của các trường liên kết với Đại học Delhi sẽ được lấp đầy thông qua tư vấn NEET. 85% số ghế còn lại sẽ được lấp đầy thông qua tư vấn của DU NEET. Các thí sinh đã vượt qua Lớp 11 và Lớp 12 từ một học viện ở Delhi sẽ có thể đăng ký 85% số ghế này

Khoa Nha, Jamia Millia Islamia. Viện cung cấp 50 chỗ BDS, trong đó 47 chỗ sẽ được lấp đầy thông qua tư vấn MCC NEET. Ba ghế còn lại nằm trong hạn ngạch của tổ chức và sẽ chỉ được phân bổ cho những ứng viên đã vượt qua Lớp 11 và Lớp 12 từ JMI.  

Đại học Hồi giáo Aligarh (AMU). Viện dành 50% số chỗ cho các ứng viên đã học tại AMU trong ba năm qua. Chỉ những ứng cử viên như vậy mới có thể đăng ký các ghế hạn ngạch thể chế của AMU. 50 phần trăm còn lại sẽ được lấp đầy thông qua tư vấn MCC của NEET

Đại học Banaras Hindu (BHU). Tất cả các ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cơ bản để được tư vấn NEET MCC đều có thể đăng ký các vị trí tại BHU. Không có yêu cầu đặc biệt để áp dụng cho viện này.  

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023. Mã kiểm tra đủ điều kiện

Bảng sau đây đưa ra mô tả khôn ngoan về mã của danh mục ứng cử viên.  

Mã số

Sự miêu tả

Mã 01

 • Thí sinh đang dự thi tuyển hoặc đang chờ kết quả xét tuyển
 • Anh ấy / cô ấy phải nộp kết quả kiểm tra năng lực trong vòng tư vấn đầu tiên

mã 02

 • Ứng viên đã đủ điều kiện vào Lớp 12 hoặc tương đương vào năm 2023 trở về trước
 • Anh ấy / cô ấy đã không theo đuổi bất kỳ khóa học nào khác sau khi hoàn thành Lớp 12

mã 03

Thí sinh đã hoàn thành kỳ thi Trung cấp/Sơ cấp Khoa học với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học/Công nghệ sinh học và Tiếng Anh

(hoặc)

Ứng viên đã hoàn thành bài kiểm tra đủ điều kiện tương đương với Lớp 12 được hoàn thành từ một hội đồng nhà nước

mã 04

 • Ứng viên đã hoàn thành bài kiểm tra tiền chuyên nghiệp / tiền y tế
 • Anh ấy / cô ấy cũng đã hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông / Dự bị Đại học / kỳ thi tương đương với tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học / Công nghệ sinh học

mã 05

Ứng viên đã đăng ký khóa học ba năm về tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học/Công nghệ sinh học và đã hoàn thành năm đầu tiên bao gồm các bài kiểm tra thực hành

mã 06

 • Ứng viên có bằng Cử nhân từ một trường đại học được công nhận với hai hoặc nhiều môn học sau. Vật lý, Hóa học, Sinh học (Thực vật học, Động vật học)/Công nghệ sinh học
 • Anh ấy / cô ấy phải vượt qua Lớp 12 với môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học

mã 07

Thí sinh đã đạt bài thi tương đương với bài thi Trung cấp Khoa học với các môn tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học/Công nghệ sinh học

hoặc

Ứng viên đã hoàn thành bài kiểm tra đủ điều kiện từ một trường đại học nước ngoài

Đọc thêm

Tiêu chí đủ điều kiện của NEET 2023. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. Khi nào quy trình đăng ký NEET 2023 sẽ bắt đầu?

A. Các mẫu đơn đăng ký NEET 2023 đã được NTA phát hành vào ngày 6 tháng 3. Ngày cuối cùng nộp đơn là ngày 6 tháng 4 năm 11. 50 giờ chiều

Q. Tôi 27 tuổi, tôi có thể đăng ký NEET 2023 không?

A. Giới hạn độ tuổi trên của NEET đã bị NMC loại bỏ vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Do đó, bạn có thể đăng ký dự thi.   

Q. Sinh viên NIOS có thể đăng ký NEET 2023 không?

A. Có, sinh viên NIOS đủ điều kiện đăng ký NEET 2023

Q. Việc đạt điểm cao trong Điểm lớp 12 cho NEET 2023 có quan trọng không?

A. Theo tiêu chí đủ điều kiện của NEET, các ứng cử viên hạng mục Chung phải đạt 50% điểm trở lên trong phần PCB ở Lớp 12.  

Q. Tôi đã học Công nghệ sinh học ở Lớp 11 và Lớp 12. Tôi có thể xuất hiện cho NEET không?

A. Có, các ứng viên có Công nghệ sinh học ở Lớp 11 và Lớp 12 đủ điều kiện tham gia NEET UG 2023

Q. Có bất kỳ giới hạn nỗ lực nào đối với NEET không?

A. Không, không có giới hạn số lần thử được chỉ định bởi NTA cho NEET

Q. Tôi muốn ra nước ngoài để lấy bằng MBBS. Tôi vẫn cần xóa NEET chứ?

A. Có, NEET là bắt buộc đối với những ứng viên muốn theo đuổi MBBS từ một quốc gia khác ngoài Ấn Độ. Trong những trường hợp như vậy, hiệu lực của kết quả NEET sẽ là ba năm kể từ ngày công bố

Q. Tôi đã làm điều dưỡng BSc. Tôi có đủ điều kiện cho NEET không?

A. Có, bạn đủ điều kiện cho NEET. Bạn sẽ phải chọn 'Mã 06' khi điền vào mẫu đơn đăng ký NEET 2023.  

Q. Tôi là công dân Ấn Độ nhưng tôi đã hoàn thành chương trình giáo dục chính thức tại UAE. Tôi có thể đăng ký NEET UG 2023 không?

A. Bạn có thể đăng ký NEET nếu bạn đã vượt qua kỳ thi đủ điều kiện với PCB và tiếng Anh. Bạn sẽ phải chọn 'Mã số 07' trong khi điền vào mẫu đơn

Q. Tôi 16 tuổi, nhưng tôi đã qua lớp 12. Tôi có thể đăng ký NEET không?

A. Không, bạn không đủ điều kiện cho NEET. Tỷ lệ đủ điều kiện tối thiểu cho các ứng cử viên loại OBC là 45. Trong trường hợp NTA sửa đổi tỷ lệ phần trăm đủ điều kiện dựa trên sơ đồ đánh giá mới, nó sẽ được cập nhật tại đây trên trang này.  

Các tiêu chuẩn cho NEET 2023 là gì?

Đủ điều kiện của NEET . Ứng viên phải hoàn thành 17 năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Không có giới hạn nào đối với giới hạn số lần thử NEET tối đa vào năm 2023. Candidates should have passed 12 class equivalents with physics, chemistry, biology, and English as core subjects from a recognized board. Applicants must have completed 17 years as of December 31, 2023. There are no restrictions on the maximum NEET attempt limit of 2023.

Có bao nhiêu ghế MBBS ở Ấn Độ 2023?

Careers360 cung cấp bảng phân tích về tổng số ghế y tế có sẵn ở Ấn Độ dựa trên điểm số NEET 2023. NEET UG 2023 cung cấp 91.927 ghế MBBS , 27.698 ghế BDS, 50.720 ghế AYUSH và 525 B. Ghế VSc & AH.