Hóa hoc 8 giải bài tập trang 94 năm 2024

Bài 5 trang 94 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 94 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Show

Bài 5 trang 94 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa 8

Đề bài

Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.

 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
 1. Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào ? Vì sao ?

Đáp án

Bài làm cách 1

 1. CaCO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CaO + CO2
 1. Phản ứng nung vôi thuộc phản ứng phân hủy. Vì dưới tác động của nhiệt độ, từ một chất (đá vôi) bị phân hủy thành hai chất (vôi sống và khí cacbonic).

Bài làm cách 2

 1. Phương trình hóa học của phản ứng:

\(CaCO_3\xrightarrow{t{}^\circ } CaO + CO_2\uparrow \)

 1. Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì từ một chất ban đầu \(CaCO_3\) sinh ra hai chất mới.

Ghi nhớ

- Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

- Trong công nghiệp, khí oxi được sản xuất từ không khí và từ nước.

- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

»» Bài tiếp theo:: Bài 6 trang 94 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 94 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

 1. Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?
 1. Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra: 3Fe + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe3O4

 1. Đổi số mol \({n_{F{e_3}{O_4}}} = \dfrac{{2,32}}{{{M_{F{e_3}{O_4}}}}} = ?\,\,\,(mol)\,\)

Tính số mol Fe và O2 theo số mol của Fe3O4

 1. Viết PTHH xảy ra:

2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

Tính số mol KMnO4 theo số mol O2 ở phần a

Quảng cáo

Hóa hoc 8 giải bài tập trang 94 năm 2024

Lời giải chi tiết

 1. Số mol oxit sắt từ : \(n_{Fe_{3}O_{4}}=\dfrac{2,32}{(56.3+16.4)}\) = 0,01 (mol).

Phương trình hóa học.

3Fe + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe3O4

3mol 2mol 1mol.

0,03 mol \( \leftarrow \) 0,02 mol \( \leftarrow \) 0,01 mol.

Khối lượng sắt cần dùng là: \({m_{Fe}} = 56.0,03 = 1,68\;(g)\)

Khối lượng oxi cần dùng là : \({m_{{O_2}}} = 32.0,02 = 0,64\;(g)\)

 1. Phương trình hóa học :

2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

2mol \( \to \) 1mol

0,04 mol \( \leftarrow \) 0,02 mol

Số gam penmanganat cần dùng là :

m = 0,04. (39 + 55 + 16.4) = 6,32 g.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8 Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.
 • Bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8 Giải bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :
 • Bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8 Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa. Bài 2 trang 94 SGK Hóa học 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?