Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh AB=a, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 60. Tính theo a thể tích tứ diện B’ABC và khoảng cách từ B đến mặt phẳng (AB’C).  

 • Cho hình chóp

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  có đáy là hình vuông cạnh a,
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a  

 • Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

 • Thể tích của khối đa diện có các đỉnh là tâm của các mặt hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh bằng a là:

 • Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có ABC là tam giác vuông,

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . M là trung điểm của cạnh BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM; B'C.         

 • Cho hình lập phương

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   với
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   là tâm hình vuông
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Biết rằng tứ diện
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   có thể tích bằng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Tính thể tích V của khối lập phương
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .  

 • Tứ diện

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   có bao nhiêu cạnh?  

 • Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   là        

 • Tổng diện tích các mặt của khối lập phương là 54

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Tính thể tích khối lập phương đó.

 • Cho một hình lập phương có cạnh bằng

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Tính theo
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của hình lập phương.

 • Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào ?        

 • Số cạnh của hình 12 mặt đều là:

 • Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ?        

 •   Số cạnh của một hình bát diện đều là ?                             

 • Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Khoảng cách từ A đến mp(SCD) bằng

 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là điểm thuộc SC sao cho MC=2MS. Biết AB=3, BC=

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM là:           

 • Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là

 • Khối 20 mặt đều thuộc loại.   

 • Tính thể tích của khối lập phương có diện tích một mặt chéo bằng

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .  

 • Hình tứ diện đều có bao nhiêu trục đối xứng?

 • Cho hình vuông ABCD cạnh 4a. Lấy H, K lần lượt trên AB, AD sao cho BH=3HA, AK=3KD . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại H lấy S sao cho góc SBH =

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Gọi E là giao điểm của CH và BK. Tính cosin góc giữa SE và BC.  

 • Cho lăng trụ đứng

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  có đáy
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là tam giác vuông cân tại
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  ,
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  ,cạnh bên
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .Gọi
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là trung điểm cạnh
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .Tính khoảng cách
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  giữa hai đường thẳng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  theo
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .   

 • Trong các mệnh đề sau, hãy chọn mệnh đề đúng. Trong một khối đa diện thì:

 • Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết thể tích của khối lăng trụ là

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC là:  

 • Nếu ba kích thước của khối hộp chữ nhật tăng lên 

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   lần thì thể tích tăng lên bao nhiêu lần?

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật,

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  ; cạnh bên
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  và vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là:         

 • Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt đối xứng?        

 • Một khối lập phương có cạnh bằng

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Khi tăng kích thước của mỗi cạnh thêm
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   thì thể tích của khối lăng trụ tăng thêm
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Giá trị
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   bằng:  

 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   . Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng tạo với mặt đáy ( ABC) góc 600. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC), biết rằng mặt phẳng (SBC) vuông góc với đáy (ABC).         

 • Hình lăng trụ tam giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

 • Cho hình chóp

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  có đáy
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là hình chữ nhật
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Hình chiếu vuông góc của
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  lên mặt đáy
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là trung điểm
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  của
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  , góc giữu mặt bên
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  và mặt đáy
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  bằng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Gọi
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là trung điểm của
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  .Khoảng cách từ điểm
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  đến mặt phẳng
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  bằng:             

 • Cho tứ diện ABCD có 

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   vuông tại B.
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   đều. cho biết góc giữa 2 mặt phẳng (ABC) và (DBC) bằng 300. Xét 2 câu: (I) Kẻ 
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   thì H là trung điểm cạnh AC. (II)
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   . Hãy chọn câu đúng.

 • Cho hình chóp tam giác

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  có đáy
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là tam giác đều cạnh
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . Gọi
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là góc giữa mặt bên và mặt đáy ta có giá trị của
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  là:         

 • Cho hình chóp S.ABC có thể tích

  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
  . M, N là 2 điểm sao cho
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   
  Hình 20 mặt đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
   và diện tích tam giác AMN bằng 2. Khoảng cách từ đỉnh S đến mp(AMN) là           

 • Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng 54. Thể tích của khôi lập phương là:        

 • Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Choose the odd one out:

  • Trong bài đọc “Con gái”, chi tiết nào cho thấy người dân ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái ?

  • Theo bài tập đọc “Con gái”, trong câu “Dì Hạnh bảo : “Lại một vịt trời nữa””, từ “vịt trời” có nghĩa là gì ?