C4h6o2 có bao nhiêu đp andehit

Este E mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm có chứa anđehit. Số công thức cấu tạo phù hợp với E là

A. 3.

B. 4.                                 

C. 1.                                 

D. 2.

 

Đáp án:

Chọn đáp án D

để thu được anđehit thì este E phải có dạng RCOOCH=CHR’

(nhóm –COOCH=CH– phải cố định để tạo anđehit, bắt buộc.!).

||→ rõ là R + R’ = CH4 = CH3 + H → thỏa mãn E chỉ có 2 CTCT sau:

CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) và HCOOCH=CHCH3 (prop-1-en-1-yl fomat).

 

 

 

Từ khóa google: Hóa học lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12; Ôn thi tốt nghiệp THPT; Câu hỏi trắc nghiệm hóa học;


Các bài viết khác:

TUYỂN TẬP HAY ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC CẤP THPT

Đề thi HSG môn Hóa 12 tỉnh Hải Dương năm 2020-2021

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC NĂM 2021 KÈM ĐÁP ÁN

[ĐỀ THAM KHẢO] Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên”. Tại sao khi nghe tiếng sấm lúa chiêm lại phất cờ mà lên? Điều này giải thích như thế nào?

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

 

 

 

Liên hệ:  Facebook: Sinhh Quách
              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn bạn đã xem: Este E mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm có chứa anđehit

Có bao nhiêu công thức cấu tạo (hay gọi là đồng phân) của este khi thủy phân trong môi trường axit có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, có công thức phân tử là C4H6O2 ?

Vậy chất nào (este, andehit, xeton, axit ) có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc?

- andehit thì chắc tất cả andehit đề phản ứng tráng bạc
- axit thì có mỗi thằng HCOOH
- xeton thì ko biết có không
- este thì ko biết có không

Tư vấn dùm xeton, este có phản ứng tráng bạc không?

Xeton ko có pư tráng bạc còn Este thì các gốc HCOOR có nhé bạn!
Vậy C4H6O2 thủy phân tạo RCHO và HCOOC3H5 sẽ có pư tráng bạc
CH3COOC2H3 ---->CH3CHO
HCOOC3H5(Cái nè triển khai được 3 chất)


Vậy đk 4 chất

 

Chọn đáp án A

+ axit

CH2=CH-CH2-COOH,

CH3-CH=CH-COOH (tính cả đồng phân hình học)

CH2=C(CH3)-COOH.

+ este

HCOOCH=CH-CH3 (tính cả đồng phân hình học)

HCOO-CH2-CH=CH2,

HCOOC(CH3)=CH2.

CH3COOCH=CH2

CH2=CH-COOCH3